tel. 509 234 583
 

Sobota, 02 marca, 2024 r.

26 lutego 2024:

Proszę rodziców dzieci wyjezdżających na kolonie letnie o pobranie z zakładki Do pobrania i dostarczenie karty kwalifikacyjnej, umowy i oświadczenia do końca marca - do Gabinetu Rehabilitacji na ul. Matejki 33.
Bardzo proszę o wpisanie na karcie pełnej daty urodzenia, a nie tylko roku urodzenia.
Proszę również o dołączenie kartki z danymi do faktury, jeżeli ktoś ma zwrot z zakładu pracy.
Jeżeli dziecko pojedzie do Legolandu lub na Wyspę tropikalną, proszę to zaznaczyć na pierwszej stronie karty kolonijnej ołówkiem. Pieniądze na wycieczki zagraniczne będę zbierała przed samym wyjazdem na kolonie. Wycieczki zagraniczne odbęda się wówczas, jeżeli do Legolandu będzie chętnych co najmniej 50 osób, ale nie więcej niż 55 osób. Na wyspę z kolei musiałby pojechać pełny autokar dzieci + wychowawcy, ponieważ drugi autokar wróci do Kędzierzyna.
Jeżeli są dzieci, które muszą zrezygnować z wyjazdu proszę o potwierdzenie takiej inf. telefonicznie lub smsem.

23 lutego 2024:

Proszę rodziców o sprawdzenie dokumentu (dowodu osobistego lub paszportu) na który pojedzie dziecko, aby był ważny co najmniej 3 miesiące od daty powrotu do kraju.
Proszę również o bardzo czytelne wpisywanie peselu na karcie oraz wpisanie nr dokumentu na pierwszej stronie karty kolonijnej z zaznaczeniem czy jest to dowód czy paszport.
Proszę również aby wszystkie dzieci posiadały kartę EKUZ, którą mozna wyrobić bezpłatnie w NFZ w Opolu na ul. Głogowskiej.
Karta kolonijna, umowa i oświadczenie muszą być oddane do końca marca oraz musi być dokonana pierwsza zaliczka.


1 lutego 2024:

Z uwagi na to, że dopiero dzisiaj podpisałam umowę na obóz do Rimini, podaję ostateczną datę wyjazdu 4.07 - 13.07.2024r.
 

Copyright © 2014 ANMA-TUR. All rights reserved.